„Сок за живот“ ООД
ЕИК: 202382440
Управител: Илия Саев
Тел за връзка: +359 882 012 449
Email: info@angel-juicer.bg
За контакти
Адрес на управление:
област София (столица), община Столична
с. Лозен 1151, ж.к. ПАНЧАРЕВО, ВАСИЛ ЛЕВСКИ No 50
Банкова сметка
IBAN: BG85BUIB98881048889600
SWIFT/BIC: BUIBBGSF
Банка: СИБАНК АД

Свържете се с нас